Rodopsin

Rodopsin

Rodopsin


1-A Vitaminin bir türevi ile bir protein olan opsinden yapılmış gözün retinasındaki bir maddedir. (görme erguvanı) Beyne bir
impuls göndermek üzere reseptör hücreyi uyaran ışık tarafından bir kimyasal reaksiyon başlatılır ve görme gerçekleştirilir.
2-Göz organında bulunan ve fotonun ilk olarak çarptığı bir çeşit protein.